Calis-Sterenborg Methode


Kort samengevat komt de Calis-Sterenborg onderzoeks methode hierop neer:

Deze methode is geschikt voor individueel onderzoek (N=1). Dit wil niet zeggen dat men geen groepsmatig onderzoek kan verrichten. Het wil zeggen dat als men groepsmatig onderzoek met deze methode verricht de resultaten terug te voeren zijn op het individu.
Deze methode is geschikt voor alle typen en soorten mensen.

De methode is geschikt voor 1. Cognitief onderzoek
                                                   2. Emotie onderzoek

Op het cognitieve vlak kan men feiten verzamelen. Op het emotionele vlak aanwijzingen.

Het cognitieve onderzoek richt zich op het vaststellen van begrippen binnen deze persoon en de onderlinge structuur van de begrippen.
Verder is ontwikkelingspsychologisch onderzoek mogelijk vanuit de vraagstelling: wanneer ontstaat een bepaald begrip?

Het emotie onderzoek richt zich op het vinden van aanwijzingen. B.v. de betreffende persoon zit met iets maar weet zelf niet wat het is; dan kan men middels de beschreven methode op zoek gaan naar de oorzaken:  deze kunnen divers zijn en vragen natuurlijke het nodige vakmanschap. Zo kan men allerlei verbanden met specifieke kleuren op het spoor komen.. het is de kunst van de diagnose om de betreffende kleur aan iets anders te linken en zo op het spoor te komen van ...... zo kan men ook in de relationele sfeer op zoek gaan.

De methode laat zich in haar gebruik als volgt omschrijven: in eerste instantie wordt een response-stimulus set samengesteld. Deze response set wordt geoefend door de te onderzoeken persoon, zodanig dat er een 1 op 1 relatie ontstaat tussen response-stimulus set en response uiting (kan een knop zijn maar ook iets anders).
Vervolgens  stelt men een stimulus-set samen, die in de tijd vooraf gaat aan de response-stimulus set.

Afhankelijk van het soort onderzoek stelt men tijdsrelaties vast tussen eerste en tweede stimulus set en vervolgens voert men het onderzoek uit. 1 maal of herhaalde malen.

In het cognitieve bereik zijn de condities van belang in het emotionele bereik zijn de uitschieters van belang.

Na het onderzoek analyseert men de resultaten en zo nodig herhaalt men het onderzoek.
Home
Index
Beschrijving

Geschiedenis