Examples
Voorbeelden

- Introduction
- Introductie
Le Commencement van Constantin Brancusi, 1876 - 1957
fig. 1.  Contour on which the principle has to operate.
            Contour waarop het gegeven los gelaten wordt.
fig. 2. Startingpoint A
           Startpunt A
fig. 3. Startingpoint B
           Startpunt B
Stopcriterion: number of point realized on the contour >= 8.
Stopcriterium: aantal gerealiseerde punten op de contour >= 8.


In order to keep the illustrations as readable as possible the space-indications(dotted-lines) are left out in the following examples.


Om de illustraties zo leesbaar mogelijk te houden, worden de ruimte aanduidingen (gestipplede lijnen) weggelaten in de volgende voorbeelden.


Volgende                                                                                  Terug
 Next

Volgende

Home

Index
 Back

Terug
Home