Harry Mulisch heeft eens een heel dik boek geschreven onder de titel De Compositie van de Wereld, waarin hij aan de hand van het do re mi fa sol la si do... de ontwikkeling van de paradox schetst: zo slaat hij gelijktijdig aan:


do en do  (grondtoon en grondtoon)
do en re
do en mi
do en fa
do en sol
do en la
do en si
do en do (grondtoon en octaaf)


Het geluid, dat deze combinatie van tonen produceert is afwisselend harmonisch en disharmonisch. m.a.w. er vindt een spanningsopbouw cq transformatie plaats met als hoogtepunt de tweede do - do  combinatie. Dit is een heel wonderlijke combinatie nl hetzelfde en toch anders...Mulisch gebruikt dit gegeven als blauwdruk, als grondpatroon, als wetmatigheid voor de menselijke ontwikkeling en beschaving.

Home
Back to page
Index
Wat kan een paradox ons bieden? In een stukje dynamisch onderwijs laat ik zien hoe we de paradox individueel - groep kunnen gebruiken binnen het onderwijs. Verder, voor de goede verstaander, is de paradox individueel - groep structureel analoog aan de paradox veel - een. In een ander stukje wordt de paradox democratie - communisme uitgewerkt.
In het stuk The reconstruction of the Contour wordt een waarnemend systeem beschreven op basis van de nieuwe wiskunde van Frans Coppelmans. Binnen deze benadering wordt de paradox rechte lijn - kromme lijn uitgewerkt.