Summary of structures and operations.
a= confirmation of a hypothetical state(hs) a2
      bevestiging van een hypothetische staat(hs) a2
b= transformation of a3 into hs-a4
      transformatie van a3 in hs-a4
c= confirmation of hs-a4
      bevestiging van hs-a4
d= differentiation of a3 into a3.3 (a3 confirmed + a3 confirmed)
      differentiatie van a3 naar a3.3 ( a3 bevestigd en a3 bevestigd)
e= transformation of a3.3 into a4.4 (hs-a4 + hs-a4)
     transformatie van a3.3 naar a4.4 (hs-a4 en hs-a4)
f= expansion of a5 into a5.2.2.2.2 (a5 + 4(hs-a2))
     uitzetting van a5 naar a5.2.2.2.2 (a5 + 4(hs-a2))
Used space:
Gebruikte ruimte:
Expansion of structure and space in time:
Uitzetting van struktuur en ruimte in relatie tot de tijd:
One expanding structure
Een uitzettende struktuur
Two expanding structures.
Twee uitzettende strukturen.
 Volgende
 Terug
 Volgende                           Contact                             Terug