De Boer en het derde Waike.

Die ochtend vroeg de boer aan zijn knecht om de koeien uit de wei te halen voor het melken. Na het melken zei de boer tegen de knecht:"Zet ze maar in het derde waike (in de derde wei)". Dat deed de knecht en hij ging daarna eten. Toen de boer na het eten buiten kwam zag hij dat de koeien niet in het derde waike stonden en hij zei tegen de knecht:"Waarom heb je de koeien niet in het derde waike gezet?"de knecht was heel verbaasd en zei tegen de boer:"Ze staan toch in het derde waike!" Nee zei de boer ze staan in het vierde waike...de boer telde namelijk van achter(de meest ver weggelegen wei) naar voren en de knecht telde vanuit de looprichting....beiden hadden gelijk dwz de boer had gelijk.
Home

Index