Driehoek

Als we het over de vormgeving van 3 punten hebben, denkt U waarschijnlijk meteen aan een driehoek. Dat was ook een drempel, die ik in de ontwikkeling van dit gegeven moest nemen. Een driehoek veronderstelt al een 2-de dimensie... een vlak....en zover zijn we nog niet...we zitten in de eerste dimensie...de lijn... en binnen dit gegeven moeten we komen tot de meest adequate vormgeving van 3 punten.
Home

Index