Fig 7.Pas als we een concrete afstand hebben vastgesteld: bv de afstand tussen deze tafel en de muur dan krijgt de variabele een waarde 2(30cm).


We zien in deze korte verhandeling, dat er al heel wat zaken de revu gepasseerd zijn en zo zien we dus dat als we zaken anders benaderen er toch een ander licht kan schijnen. En dit licht laat dan bv zien hoe de twee uit de een ontstaat. En van daaruit is het begrijpelijk, dat we eerst het kind dit ontstaan moeten meegeven alvorens we over 1+1=? beginnen. Het optellen in de benadering van Frans Coppelmans komt pas veel later aan bod en is veel ingewikkelder dan bv de deling. En zo is de ene ver-deling de andere niet. Dit kunnen we dagelijks in onze maat-schappij ervaren.


Tot slot nog even dit:
In de muziek hadden we al te maken met do re mi fa sol la si do
Een octaaf: 8 noten als grondbeginsel voor prachtige muziek.
Uit het Oosten komt tot ons de wijsheid van de 8 Chakra's
In de scheikunde treffen we het indelingssysteem van Mendeljejev aan ook op 8 gebaseerd.
Nu vinden wij in de wiskunde door Frans Coppelmans  8 grondstructuren. Zo langzamerhand dringt zich de gedachte aan ons op, dat dit geen toeval is.

Nu kan ik in dit korte bestek niet alles uit de doeken doen en dat hoeft ook niet want tal van uitwerkingen staan op de website, die ik aan Frans Coppelmans gewijd heb:
www.franscoppelmans.nl http://www.franscoppelmans.nl onder Coppelmans>>>wiskunde. Wel wil ik de toezegging doen, dat als er vragen zijn nav dit stukje of de website, dat ik die dan zo goed mogelijk zal trachten te beantwoorden.
Jan Sterenborg(1949) studeerde ontwikkelingspsychologie van 1971-1978 aan de toen nog hetende Katholieke Universiteit van Nijmegen inmiddels omgedoopt tot Radboud Universiteit Nijmegen.
Zijn afstudeerscriptie schreef hij onder begeleiding van dr. Gé Calis en samen met dr.ir. Frans Maarse publiceerden zij in Acta Psychologica (1984)  het artikel:

"INITIAL MICROGENETIC STEPS IN SINGLE-GLANCE FACE RECOGNITION "
Op de website gewijd aan Frans Coppelmans, heb ik de onderzoeksbenadering van Gé Calis nader uitgewerkt. Zie www.franscoppelmans.nl http://www.franscoppelmans.nl onder Coppelmans>Psychologie