Op bovenstaande tekening vinden we een samenvatting van wat we tot nu toe ontwikkeld hebben.
De vraag is nu hoe gaan we verder? Zit er nog meer in het vat?
We kunnen het voorgaande herhalen en binnen het lijnstuk blijven (binnen de eerste dimensie) en dan krijgen we iets als:

                     
.-----.-----------.------.  4(12)

dan weer vermenigvuldigen *

                    
.-----.-----.-----.------.  5(12)

etc. we krijgen een soort ketting. We verliezen wel de oorspronkelijk ontwikkelde waarde die ontstaan is uit de eerste deling.

Er is echter nog een andere manier om verder te gaan met 3( ) en dat is een deling uitvoeren die loodrecht op de lijn staat die we al hadden:
Deze deling van 3( ) naar 4( ) levert een heel nieuw iets op nl een vlak, de tweede dimensie hebben we betreden. Wie het verhaal tot hiertoe heeft kunnen volgen kan nu zelf eigenlijk wel de volgende stappen zetten:
 3( )                           4( )
                  :

 >>>>>>>>>>>>>>>>>
1                2( )  3( )              4( )               5( )                            6( )                  7( )

             :         *                 :             *                             :                        *

>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>
Kort samengevat zien we hier de ontwikkeling van 1 punt naar 7 punten door afwisselend delen en vermenigvuldigen we zien zo ook de eerste tweede en derde dimensie tevoorschijn komen. Maar wat wordt nu de volgende stap? We weten dat er een deling moet volgen en dat de volgende structuur uit 8 punten bestaat. Zouden we de vierde dimensie betreden? een vierde dimensie is een onmogelijkheid want het zou betekenen dat we een vierde deling loodrecht op 3 andere loodrecht op elkaar staande lijnen zouden moeten kunnen construeren dit is onmogelijk en nu willen wij als mens wel speculeren over een 4de of 5de  etc dimensie maar daarmee hollen we dit begrip gelijktijdig uit als er oneindig veel dimensies zouden zijn wat zegt dat begrip dan nog? Juist de beperking dat de mens met 3 dimensies te maken heeft maakt een dergelijk begrip waardevol en bruikbaar.
We hadden een begin structuur 1 vervolgens de ontwikkeling van 6 structuren die allen een zekere waarde vertegenwoordigen en zo komen we als vanzelf bij een eind-structuur terecht die in een bepaald opzicht op de eerste structuur moet lijken in de zin dat we dat gegeven het waarde-vrij zijn van de beginstructuur terug willen.
Met een beetje fantasie en geknutsel komen we uit bij de volgende structuur 8
De stippellijntjes van structuur 8 moet u zich maar voorstellen als elastiekjes ze hebben geen vaste lengte. Je kunt deze eigenschap vergelijken met de edelgasstructuur in de scheikunde. De edelgassen bevinden zich ook toevallig in de 8ste groep.
We hebben nu dus de ontwikkeling vanuit het begin 1 naar het eind 8 te pakken. Tussen het begin en het eind zijn ontstaan de lijn, het vlak, en het lichaam: de eerste tweede en derde dimensie. De begin en eind-structuur zijn waarde vrij niet gebonden aan een bepaalde afstand terwijl de 6 tussenliggende structuren waarde-gebonden zijn
            1       2( )  3 ( )         4( )             5()                     6( )              7( )               8
                  :       *            :              *                   :                       *                 :

             >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>
 Volgende
 Terug
Een opeenvolging in de tijd eerst dit en dan dat, een groeiprincipe. Je kunt niet van 3( ) ineens naar 7( ) je hebt 4( )5( ) en 6( ) nodig. Er zit een noodzakelijkheid in deze volgorde het kan niet anders. Dit ligt in het gegeven zelf wetmatig besloten.

Nu moeten we misschien bij het ontwikkelde gegeven tot nu toe even stilstaan....we hebben 1 punt uit zien groeien naar 8 punten. Twee operaties hebben zich geopenbaard delen en vermenigvuldigen. Drie dimensie's zijn ontstaan door het vermenigvuldigen de lijn, het vlak en het lichaam. Vier overgangsgebieden zijn ontstaan door de deling. We kunnen spreken van een begin en een einde. En er is prake van een ontwikkeling in de tijd een volg-orde. Dit gegeven op zich roept al zoveel op: is het toevallig dat het hier om 8 basis-structuren gaat? Is er een verwantschap met de muziek waarin 8 tonen een octaaf vormen do re mi fa sol la si do. Is er een verwantschap met de sprookjeswijsheden bv. de wolf (8) en de 7 geitjes en waarom werd het kleinste geitje niet opgegetenen zat het in de klok? Is het toevallig dat de structuren 6 en 7 op piramides lijken of is er een verwantschap met de cultuur ontwikkeling? Is het toevallig, dat de edelgassen dezelfde eigenschap hebben als de 8 ste structuur? Zou er een verwantschap met de scheikunde zijn. Is het misschien zelfs zo dat deze 8 basis structuren ook de 8 oerstructuren van het leven zelf zijn? Dus voordat we weer voorthollen naar wat er nog meer komt, want er komt nog meer...zo hebben we b.v. het optellen en aftrekken nog niet teruggevonden.....is het toch goed even stil te staan bij de gestelde vragen. Want als er sprake is van dit soort verwantschappen, dan zijn we een universeel principe op het spoor. En laten we toch vooral niet vergeten, dat door de onophoudende werkzaamheid van Frans Coppelmans deze gegevens tot ons komen. Frans Coppelmans kreeg geen miljoenen guldens voor zijn onderzoek. Hij keek niet met enorme teloscopen de ruimte in en hij keek niet door microscopen. Door de wijsheid van dr. Marga Klompé minister van Kultuur, ontving hij een BKR uitkering een beeldende kunstenaars regeling, in tijden, dat er te weinig opdrachten waren om van de leven..... Laten we verder speuren...

Wat volgt er na 8? Negen zult u meteen zeggen...... Acht was toch het einde? ja maar...Zoals we al beschreven hebben kunnen we de overgang van 7 naar 8 niet reconstrueren, want we kunnen niet 4 lijnen loodrecht op elkaar construeren en als U dat niet gelooft, dan moet u dat maar eens concreet met 4 houtjes proberen...ja in de geest lukt het wel maar in de geest lukt alles en dat wil nog niet zeggen dat het dan ook zinvol is......

Als we nu eens goed naar die kubus kijken, dan zien we wel degelijk 4 lijnen, die elkaar in het midden zouden kunnen treffen...als we namelijk de 4 diagonalen trekken van het ene hoekpunt naar het andere, dan ontstaat er precies in het midden 1 punt en samen hebben we dan 9 punten. Even voor de duidelijkheid de 4 diagonalen staan niet loodrecht op elkaar. Deze hoek is eenvoudig te berekenen en was het niet Pythagoras, die er heilig van overtuigd was, dat het heelal getalsmatig geordend was?

Dus we kunnen niet spreken van een vermenigvuldiging zoals bv. in de overgang van 6 naar 7. Hoe moeten we het ontstaan van deze structuur dan wel noemen? Als we nog eens nader kijken dan lijkt het op de eerste structuur 1 en de laatste stuctuur 8 bijelkaar komen in 9 begin en eind komen samen... de cirkel (0) is rond? en is dit nu ook niet precies het fenomeen, dat Harry Mulisch beschrijft in zijn Compositie van de Wereld? nl. de paradoxale verhouding tussen de grondtoon do en zijn octaaf de do-do combinatie? Het ziet ernaar uit, dat zich een nieuw beginsel gevormd heeft door de combinatie 1 en 8.  1 is uitgegroeid naar 8 en deze gang van zaken wordt nu vastgelegd in 9. Een verdieping van het beginsel heeft plaatsgevonden. De mogelijkheden die in 1 besloten lagen zijn naar voren gebracht en bewaard in 9 en zo kunnen we ons ook voorstellen, dat als in India, het land van de cyclus, het bewustzijn van de vereniging van begin en einde en de eindeloze wedergeboorte ontluikt, dat dan tegelijkertijd de notie rond... cirkel.... nul daarmee samenhangt en door deze notie is ons huidige 10 tallige stelsel kunnen ontstaan. In Indiasche termen zou je kunnen zeggen, dat 10 symbool staat voor een eerste keer door de cyclus 20 een tweede keer door de cyclus en 30 etc.......

Welk begrip hangen we nu aan het ontstaan van de 9? Het meest voor de handliggende en meest eenduidige begrip is machtsverheffen. Het mooie is, dat in dit woord de 8(m-acht-sverheffen) al besloten licht. Maar het woord doet ook recht aan wat er gebeurt...nl. een klein beginseltje 1 (zaadje; en dit zaadje stopt de boer in de grond bv een koren zaadje en dan groeit het geheel uit tot een hele boel zaden) groeit zichtbaar uit tot 7 en geeft het geheim prijs in 8 maw, dat wat eerst zichtbaar aanwezig was wordt nu ruimte... groeiruimte voor een nieuwe start. Het kleine beginsel 1 verheft zijn macht tot 9 en kan opnieuw beginnen aan een nieuwe reeks. Om het simpel te schetsen: je gaat voor het eerst in je leven een badkamer verbouwen en dan kom je van alles tegen allerlei zaken, die je nog niet kent en die je niet beheerst toch zet je door en alles komt voor elkaar... dan vraagt een vriend of je bij hem de badkamer wil komen verbouwen...en je zegt okay en je gaat weer aan de slag en je kunt bouwen op de ervaringen van je eigen badkamer(8), maar je komt weer nieuwe dingen tegen en zo bouwt je ervaring zich op, totdat je er mee kunt lezen en schrijven........
 Volgende                             Contact                            Terug
>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>
Wat gebeurt er nu aan het eind van de tweede cyclus als 7 weer overgaat naar 8 terwijl er een 8 omheen zit? Er komen dan weer 8 punten vrij. Maar omdat deze 8 punten niet aan afstanden gebonden zijn kunnen deze punten ook samenvallen met de vorige 8 alleen 'wegen' die punten dan zwaarder je zou dat dan bv. zo kunnen uitdrukken 8-2 en na het volgende rondje 8-3 etc. Dat 'wegen' is niet letterlijk want een punt weegt niks het is meer in de zin van ervaring opdoen... soeplesse...een geheugenfunktie in de zin van dit ken ik al.
Home

Index