Het optellen
 Volgende
 Terug
Hoe nu verder?

Zoals 1 punt een ontwikkeling kan gaan naar 8 etc zo kunnen ook meerder punten eenzelfde ontwikkeling gaan. En we krijgen dan te maken met 2 fenomenen:
  1. Het eerste fenomeen is, dat een gegeven zich ongestoord als waarde kan ontwikkelen. En dat dit dus in veelvoud gebeurt.
  2. Het tweede fenomeen is, dat een gegeven in zijn ontwikkeling geconfronteerd wordt met een ander zich ontwikkelend systeem.

Laten we eerst naar de eerste optie kijken: je zou kunnen zeggen we krijgen een veelheid aan verschillende afstanden, vlakjes en lichamen van verschillende grootte. Een soort Lego- of Mecanodoos vol onderdelen. Wat kunnen we hiermee?
Nu wijst zich dit bij Lego en Mecano als vanzelf je kunt de dingen met elkaar verbinden het past. De vraag bij een lijnstukje en een vlakje is nu hoe moeten die dan aan elkaar...of welke oriëntatie moeten de twee onderdelen tov elkaar hebben? Aan de hand van een vlakje en een lichaam zal ik laten zien hoe het in zijn werk gaat. Het vlakje heeft de grootte 10 en het lichaam de grootte 30.
Machtsverheffen
Optellen
Worteltrekken
Resultaat
Nu hebben we op de lagere school geleerd, dat optellen zo ongeveer het makkelijkste van het rekenen was. Nu zien we toch, dat er wel wat meer voor komt kijken. Eerst moeten de onderdelen in de kubus gebracht worden; machtsverheffen dan moeten de kubussen eenzelfde oriëntatie in de ruimte krijgen dus we hebben een coördinatenstelsel nodig (dit was tot nu toe niet nodig). Vervolgens kunnen we de twee kubussen met elkaar optellen en dan om het resultaat te zien moeten we de oorspronkelijke onderdelen ahw uit de kubussen trekken: het worteltrekken. En dan als we het helemaal willen afronden moeten we dit resultaat ook een naam geven bv. Piramidevlak of piravlak of tien(nav het nieuwe aantal punten 7+4 =11 maar twee punten zijn samengesmolten tot een punt dus het aantal punten wordt 10) of willempie10 etc. we zijn vrij om een naam te kiezen. Maar nu is het wel zo bij het kiezen van een naam, dat de vlag de lading zou moeten dekken. Dit fenomeen kunnen we bij de mens terugvinden aan het geven van bijnamen; deze bijnaam zegt vaak meer over de ware aard van de persoon in kwestie dan zijn eigen naam.

Tegenover het optellen staat het aftrekken en dit gaat als volgt:
Piravlak
Machtsverheffen
Aftrekken
Worteltrekken
4(10)
7(30)
 Volgende                              Contact                           Terug
Home

Index